بایگانی برچسب: عایق پشم سنگ – انواع عایق پشم سنگ – آشنایی با عایق پشم سنگ

هر آنچه که باید در رابطه با عایق پشم سنگ بدانید!

عایق پشم سنگ - انواع عایق پشم سنگ - آشنایی با عایق پشم سنگ

عایق پشم سنگ صوتی و حرارتی که از ذوب سنگ بازالت تولد می شود از ضروریات هر صنعت است. این عایق انواع مختلف و همچنین کاربردهای متفاوتی دارد.برای تولید عایق پشم سنگ در مرحله اول قطعات سنگ بازآلت به همراه کک را داخل کوره مخروطی شکل می ریزند. با استفاده از مقداری چوب یا گاز […]