بایگانی برچسب: رنگ کردن

رنگ کردن سقف

رنگ کردن سقف | لنالند | لنا طرح لوتوس

رنگ کردن سقف نسبت به دیوار دشوارتر است. رنگی که برای سقف استفاده می شود باید ایرادات سقف را بپوشاند و غلظت آن بیشتر باشد تا هنگام رنگ آمیزی ریزش نکند و چسبندگی داشته باشد.معمولا رنگ سقف طوری انجام می‌شود که با یکبار رنگ زدن ایرادات آن را پوشش دهد. به دلیل غلظت پایین‌تر رنگ‌های […]