مرحله استراکچر سازی، پروژه لالانی

کلیک کنید

زیرسازی سقف کاذب، پاسداران بوستان پنجم

کلیک کنید

مرحله بتونه ماستیک کناف، احمد آباد

کلیک کنید