پشم سنگ پارامیس ضخامت ۵ دانسیته ۸۰

121,124 تومان

مقدار در هر بسته : 4.32 سانتیمتر