عایق پشم سنگ ضخامت ۵ دانسیته ۱۰۰

121,000 تومان

مقدار هر بسته (متر مربع) : 8.64