پشم سنگ پارامیس ضخامت ۵ دانسیته ۱۲۰

169,488 تومان

مقدار در هر بسته : 4.32 سانتیمتر