نوار درزگیر

نوار درزگیر کاغذی Kplus (نوعی چسب دار) برای تقویت محل درز و جلوگیری از ترک خوردگی در سطح بتونه به کار می رود. نوار چسب جداکننده Kplus (Trenn-fix) هم در محل هایی که ساختارهای خشک و بنایی به یکدیگر می رسند بکار می رود تا در فصل مشترک دو ساختار، درزی یکدست و نامشهود ایجاد شود. این نوار از جنس کاغذ روغنی (با عرض ۶.۵ سانتیمتر) تهیه شده و در پشت آن، یک لایه چسب (با عرض ۱ سانتیمتر) قرار دارد.

مشاهده تمامی محصولات نوار درزگیر
نوار درزگیر
تصویر کالا شرح کالا شماره کالا طول m عرض mm ضخامت mm
۵۰mm x 50mm نوار تیپ کاغذی ۹۵۱۱۳۰۰۰۰۰۵۰۰۵۰e00 ۵۰ ۵۰
نوار درزگیر فایبرگلاس ۲۵ متری ۹۲۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰e00‏ ۲۵ ۵۰
نوار درزگیر فایبرمشپشت چسبدار ۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۵۰۱۹۰e00 ۹۰ ۵۰
نوار کاغذی گوشه (کرنربید کاغذی) ۹۲۱۰۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰e00‏ ۳۰ ۵۲
  (Trenn-Fix)نوارکاغذی با چسب یکطرفه ۹۲۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰e00‏ ۶۵ ۵۰
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۳۰mm ۹۲۱۲۱۰۰۳۰۴۰۰۲۵۰e00 ۲۵ ۵۰ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۵۰mm ۹۲۱۲۱۰۰۵۰۴۰۰۲۵۰e00 ۲۵ ۵۰ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۷۰mm ۹۲۱۲۱۰۰۷۰۴۰۰۲۵۰e00 ۲۵ ۷۵ ۴
نوار عایق پشت چسب دار پهنای ۱۰۰mm ۹۲۱۲۱۰۱۰۰۴۰۰۲۵۰e00 ۲۵ ۱۰۰ ۴
نوار طولی عایق آبی ۹۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱۰۰e00 ۱۲ ۱۰